นิยามที่ดีที่สุด
ดุ๊กดิ๊ก

อีโมติคอน หรือภาพที่ใช้แสดงอามรณ์ ส่วนมากมักเคลื่อนไหวได้


นี่ๆ เห็นดุ๊กดิ๊กแบบใหม่หรือยัง น่าร๊อคโน๊ะ