ดุ๊กดิ๊ก


9

อีโมติคอน หรือภาพที่ใช้แสดงอามรณ์ ส่วนมากมักเคลื่อนไหวได้

นี่ๆ เห็นดุ๊กดิ๊กแบบใหม่หรือยัง น่าร๊อคโน๊ะ


เสนอนิยามใหม่

ดุ๊กดิ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง