เด็กกล่อง


17

เป็นอาการของผู้ที่เมื่อเล่นเกมแล้วจะควบคุมสติสัมปชัญญะตัวเองไม่ได้

ไอ้เชดแม่งเด็กกล่อง


เสนอนิยามใหม่

เด็กกล่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง