นิยามที่ดีที่สุด
แดกข้าว

อาการที่เพื่อนของคุณเข้่ามาเล้าหรือคุณให้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนของเขาที่ สถานะ ใน ตัวไม่มีอะไรเลย เช่น คีย์การ์ดไม่มี เงินไม่มี ห้องอยู่ชั้นสูงๆ ลงยาก หออยู่ซอยลึก หรือ ร้านอาหารอยู่ไกล จนไปคนเดียวไม่ไหว


สั๊สสส แดกข้าวววว กูหิวแบ้ววว