แดกข้าว


0

อาการที่เพื่อนของคุณเข้่ามาเล้าหรือคุณให้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนของเขาที่ สถานะ ใน ตัวไม่มีอะไรเลย เช่น คีย์การ์ดไม่มี เงินไม่มี ห้องอยู่ชั้นสูงๆ ลงยาก หออยู่ซอยลึก หรือ ร้านอาหารอยู่ไกล จนไปคนเดียวไม่ไหว

สั๊สสส แดกข้าวววว กูหิวแบ้ววว


เสนอนิยามใหม่

แดกข้าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง