นิยามที่ดีที่สุด
เด็กกระโปก

เด็กหัดโต ยังเด็กแล้วห้าว เด็กปากดี


ทำเป็นห้าวไอเด็กกระโปก