เด็กกระโปก


3

เด็กหัดโต ยังเด็กแล้วห้าว เด็กปากดี

ทำเป็นห้าวไอเด็กกระโปก


เสนอนิยามใหม่

เด็กกระโปก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง