เด็ก


0

ตัวเล็ก

เขาเป็นเด็ก


เสนอนิยามใหม่

เด็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง