นิยามที่ดีที่สุด
ดาก

กากกว่ากาก และกากกว่าขี้กาก


มึงแม่งดากหวะ

ดาก

ปัญญาอ่อน555555555555555555555


55555565656565656656665555เขียนมาได้ไม่รู้เรื่อง

ดาก

ใอควยเอ้ย


ดากคือ ตูดโว้ย ass น่ะ คือดาก

ดาก

ไหำกพเ้่าสว


ๆไำพะัีรนยวงบ