เิด


1

แิิ

แิ


เสนอนิยามใหม่

เิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง