ดี


7

เกรดดี เรียนกาก

ไอสัดกูได้ดีเพราะพวกมึงนั่นแหละ


เสนอนิยามใหม่

ดี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง