นิยามที่ดีที่สุด
ดี

เกรดดี เรียนกาก


ไอสัดกูได้ดีเพราะพวกมึงนั่นแหละ