ดีแา


1

าๅ่ิ่่าเก่าิ่ื---สอา

สทสสาส


เสนอนิยามใหม่

ดีแา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง