นิยามที่ดีที่สุด
ดา

ดาตาย


ดาตายไอสัดมึงควยไรหล่ะ

ดา

คนที่น่ารักที่สุกในโลกกกก >O


รักดาจุงเบย .____.

ดา

อีดานมแบนนนนนนนนนนน


รักพี่เป้จุงงงงงงงงงงงง

ดา

ผู้เป็นคนดี แม่กูเอง


รักแม่

ดา

แม่ของเด็กชายผู้ติดเกมส์
และครั่งไคร่ในเกมส์ PB


อิดาซามู