นิยามที่ดีที่สุด
ณร๊ฅะ

ย่อมาจากนะคะ


เหี้ยสก๊อยแม่งพูดณร๊ฅะ