ณร๊ฅะ


2

ย่อมาจากนะคะ

เหี้ยสก๊อยแม่งพูดณร๊ฅะ


เสนอนิยามใหม่

ณร๊ฅะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง