ณัดนัย


1

ไอกาก เป็นตุ็ด ขี้เงี่ยน ไอสัส ลาว แบร่ๆ

กรี๊ดดดดด อ้ายๆๆ


เสนอนิยามใหม่

ณัดนัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง