นิยามที่ดีที่สุด
ณ บัด นาว

ควายไง เป็นภาษาลาว แทนคำว่าจุงเบย
และแทนคำว่า จังเลย


เธอน่ารักณบัดนาว
มึงอ่ะ โง่ณบัดนาว