ณ บัด นาว


1

ควายไง เป็นภาษาลาว แทนคำว่าจุงเบย
และแทนคำว่า จังเลย

เธอน่ารักณบัดนาว
มึงอ่ะ โง่ณบัดนาว


เสนอนิยามใหม่

ณ บัด นาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง