นิยามที่ดีที่สุด
เณรคำ

พระที่รวย มีเครื่องบินส่วนตัว มีเมีย มีลูก รวยมากๆ


อยากบวชเป็นพระจัง

เณรคำ

มีมนต์วิเศษหายตัวได้ กาก ง่าวตายนะ มึงอยู่ไหนสลิด


ขอสองอัน