ดี้


1

ชอบทอม คบแต่ทอม

นางนี่ มันเป็น ดี้ นะ


เสนอนิยามใหม่

ดี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง