นิยามที่ดีที่สุด
ดี้

ชอบทอม คบแต่ทอม


นางนี่ มันเป็น ดี้ นะ