ดก


8

ซด

นิยมซดนมจนหมด


เสนอนิยามใหม่

ดก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง