นิยามที่ดีที่สุด
เด็กจัง

เด็กจังในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า คนนั้นอายุน้อย แต่หมายถึง"เด็กจังไร"


A: น้องครับ อายุเท่าไหร่หรอ
B: (ไม่ตอบ แล้วเดินหนี)
A: ไอ้เด็กจัง!!