นิยามที่ดีที่สุด
เด็กข้างไข่

เด็กเกาะรุ่นพี่ที่มีพรรคพวกเยอะๆ แล้วทำกร่างแสดงให้คนหมู่มากสนใจ


เป็นได้แค่เด็กข้างไข่ อย่าทำห้าวให้มาก

เด็กข้างไข่

ลูกน้อง


ไอH ก็แค่เด็กข้างไข่ ไอ J ปั่ดโถ๊ะ ง่อย

เด็กข้างไข่

เยาวชนผู้ที่เคียงข้างอันฑะของบุรุษ


นายคือเด็กข้างไข่