เด็กข้างไข่


0

ลูกน้อง

ไอH ก็แค่เด็กข้างไข่ ไอ J ปั่ดโถ๊ะ ง่อย


0

เยาวชนผู้ที่เคียงข้างอันฑะของบุรุษ

นายคือเด็กข้างไข่


-1

เด็กเกาะรุ่นพี่ที่มีพรรคพวกเยอะๆ แล้วทำกร่างแสดงให้คนหมู่มากสนใจ

เป็นได้แค่เด็กข้างไข่ อย่าทำห้าวให้มาก


เสนอนิยามใหม่

เด็กข้างไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง