เด็กดาว


2

exo

หนุมีสามีเปนเด็กดาว


เสนอนิยามใหม่

เด็กดาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง