นิยามที่ดีที่สุด
เเดกขี้

โง่บ้าเหี่ย ควายนรก5555555555+555+5+5++5+5555

พ่องจายหรอ555


โง่บ้าเหี่ย ควายนรก5555555555+555+5+5++5+5555'

พ่องจายหรอ555

เเดกขี้

อาร์มคิดพ่อตาย


55ๆ5ไก5