เเดกขี้


2

โง่บ้าเหี่ย ควายนรก5555555555+555+5+5++5+5555

พ่องจายหรอ555

โง่บ้าเหี่ย ควายนรก5555555555+555+5+5++5+5555'

พ่องจายหรอ555


1

อาร์มคิดพ่อตาย

55ๆ5ไก5


เสนอนิยามใหม่

เเดกขี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง