นิยามที่ดีที่สุด
หูฟัง

แกนกลางการยึดเกาะโมเลกุลของ "พี่แบ่ค"


ถ้าไม่มีหูฟัง ก็เหมือนพี่แบ่คไม่มีอยู่จริงเลยครับ