นิยามที่ดีที่สุด
พี่แบ่ค

สิ่งมีชีวิต มีหูฟังติดอยู่ที่คอ


พี่แบ่คส่งงานอาจารย์หรือยัง

พี่แบ่ค

ดู น้าแบ่ค


พี่แบ่คส่งงานอาจารย์ยัง

พี่แบ่ค

สิ่งมีชีวิต ใส่กางเกงสามส่วน


พี่แบ่คส่งงานอาจารย์ยัง