พี่แบ่ค


14

สิ่งมีชีวิต มีหูฟังติดอยู่ที่คอ

พี่แบ่คส่งงานอาจารย์หรือยัง


5

ดู น้าแบ่ค

พี่แบ่คส่งงานอาจารย์ยัง


1

สิ่งมีชีวิต ใส่กางเกงสามส่วน

พี่แบ่คส่งงานอาจารย์ยัง


เสนอนิยามใหม่

พี่แบ่ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง