นิยามที่ดีที่สุด
พี่ใบ้

เผ็ดร้อน


พี่ใบ้เผ็ดร้อน