พี่แบ่ก


1

ดู "พี่แบ่ค"

ไม่มีหูฟัง ใช่พี่แบ่กตัวจริงอ๊ะป่าว


เสนอนิยามใหม่

พี่แบ่ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง