พินาศทั้งทวีปเลยข่าา


1

คำนี้มักจะใช้เป็นคำอุทาน เช่นตกใจ
แบบตกเก้าอี้ ของหล่น แบบเนี้ย
คำว่า ข่าา เบิ้ลสระอา คือการลากเสียงยาวขึ้น
ไม่ได้หมายความว่า ข่า ขิง อะไรพวกนั้น

(ข่า = ค่ะ )

( เพื่อนหงายหลังตกเก้าอี้ ) ..... อุ้ยยย ! พินาศทั้งทวีปเลยข่าา


เสนอนิยามใหม่

พินาศทั้งทวีปเลยข่าา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง