พี่นู้ป


1

เคะของพี่ซึง

พี่นู้ปซารังเงร


เสนอนิยามใหม่

พี่นู้ป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง