พี่นิ่ม


2

บุคคลที่น่ากลัวที่สุดในยุคศตวรรษที่ 21

พี่นิ่มอยากไปเล่นสีลมจุงบรึยส์


เสนอนิยามใหม่

พี่นิ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง