นิยามที่ดีที่สุด
พุ่นตง

เสียงเพี้ยนมาจาก พูดตรงๆ


แกพุ่นตงหน่อยได้มั้ย