พุ่นตง


1

เสียงเพี้ยนมาจาก พูดตรงๆ

แกพุ่นตงหน่อยได้มั้ย


เสนอนิยามใหม่

พุ่นตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง