นิยามที่ดีที่สุด
เพนแจ

penjae btob ศิลปินจากเกาหลีใต้
มากกว่าเรียล ตัวติดกันตลอด
มีพี่เพนต้องมีน้องแจ
มีน้องแจต้องมีพี่เพน
บางทีน้องแจชอบยั่ว -..,- สวัสดี


เพน : พี่รักน้องแจนะครับ
แจ : ผมก็รักพี่นะ