นิยามที่ดีที่สุด
โพน

โพน (แผลงมาจาก โฟน โดยคนไทยมักมีปัญหาเรื่องการหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด หรือแป้นตัวอักษรบนโทรศัพท์มือถือ) = โฟน [สระโอ-ฟ ฟัน-น หนู] = phone (คนไทยชอบพูดย่อให้สั้น) → sex phone (ภาษาอังกฤษแบบไทย) → phone sex (ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ) = [รูปแบบของการจำลองการมีเซ็กส์ ด้วยการสนทนาผ่านโทรศัพท์ ระหว่างบุคคล ในลักษณะการเจรจา การแนะนำ การบรรยาย การพูดคุยแบบมีการโต้ตอบ การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศในการสนทนา]


อยากโพน ค่ะ สน add มา [By Milan Apittha]