นิยามที่ดีที่สุด
โพธิ์เงิน

ไอ้สัสแม่งแดกฟรี


a:ทั้งหมดสี่สิบบาทครับ
b:กูไม่มีจ่ายครับ