โพธิ์เงิน


1

ไอ้สัสแม่งแดกฟรี

a:ทั้งหมดสี่สิบบาทครับ
b:กูไม่มีจ่ายครับ


เสนอนิยามใหม่

โพธิ์เงิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง