พีน่า


1

ขี้เหนียว ขี้งก

เธอเป็นคนขี้เหนียวมาก><


เสนอนิยามใหม่

พีน่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง