นิยามที่ดีที่สุด
พีน่า

ขี้เหนียว ขี้งก


เธอเป็นคนขี้เหนียวมาก>