นิยามที่ดีที่สุด
พี่บิ๊ก

noob carry แคนั้นสั้นๆ จบ


by dr.southemton