พี่บิ๊ก


1

noob carry แคนั้นสั้นๆ จบ

by dr.southemton


เสนอนิยามใหม่

พี่บิ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง