ไพบูลย์ประกันภัย


1

บริษัทประกันภัยแห่งแรกของประเทศไทย

ต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่ม "ไทยประกันชีวิต"


เสนอนิยามใหม่

ไพบูลย์ประกันภัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง