พี่ปีโป้


1

นิยามของPipoKunG

อืมกินดิ


เสนอนิยามใหม่

พี่ปีโป้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง