พี่ปุริน


1

หมูบินอวกาศ อิอิ

เช่น พี่ปุรินหมูบิน อู๊ดอู๊ด ;p


เสนอนิยามใหม่

พี่ปุริน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง