นิยามที่ดีที่สุด
พี่ปุริน

หมูบินอวกาศ อิอิ


เช่น พี่ปุรินหมูบิน อู๊ดอู๊ด ;p