พี่เพื่อน


1

ควย

พี่เพื่อน คือ ควยชนิดหนึ่ง


เสนอนิยามใหม่

พี่เพื่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง