นิยามที่ดีที่สุด
พี่เพื่อน

ควย


พี่เพื่อน คือ ควยชนิดหนึ่ง