นิยามที่ดีที่สุด
แพม คิโมจิ

ไม่สวย
ชอบพี่อาร์ม
ผู้หลงรักพี่อาร์ม
ออกมายอมรับเปิดเผย
ว่ารักพี่อาร์มมาก


แพมรักอาร์ม