พม่า


1

เป็นชาวต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้านที่มักหลบหนีเข้ามมาทำงานเรียกว่าต่างด้าว

ตำรวจ. มาทำอ่ะไรครับบ
พม่า . มาขายแตงโม
ตำรวจ. เอาลูกนึงครับ


เสนอนิยามใหม่

พม่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง