นิยามที่ดีที่สุด
พม่า

เป็นชาวต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้านที่มักหลบหนีเข้ามมาทำงานเรียกว่าต่างด้าว


ตำรวจ. มาทำอ่ะไรครับบ
พม่า . มาขายแตงโม
ตำรวจ. เอาลูกนึงครับ