แพมปทค


1

รักพี่อาร์ม :3

แพมรักอาร์ม


เสนอนิยามใหม่

แพมปทค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง