นิยามที่ดีที่สุด
เหมา

เหมา เจ๋อ ตุง


คนจีน

เหมา

ลูกลูกศิษย์ของบรมจารย์ครูมวยจากกวางเจา


แมร่งหลอกกรูเก็บสบู่ไอ่สาด กรูเห็นเป็นครูมวยเลยก้มเก็บ แมร่งถ่ายทอดวิทยายุทธเข้าตูดกรู กรูเลยตูดฉีกนอน รพ. ไป 7วัน

เหมา

เหมา เจ๋อ กวยตุง


คนจีน