นิยามที่ดีที่สุด
ใหม่

เป็นความหมายด้านลบเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์ปกติอย่างมาก
หรือพฤติกรรมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องใดๆในโลก เหรอๆหราๆ ใกล้เคียงกับคำว่า "อ่อน" และ "กาก"


1. นี่นายเล่นเกมแพ้มากี่เกมแล้วเนี่ย ใหม่จริงๆ
2. ฟังก่อนดิ อย่ามาใหม่ได้ปะ

ใหม่

การโดนกล่าวหาว่าใหม่ นั้นหมายความถึง ควรไปเกิดใหม่ เนื่องจากสูญเสียคุณสมบัติการเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงแล้ว...


นายมันใหม่ชัดชัด...