นิยามที่ดีที่สุด
หมก

หมายถึงการปิดเรื่องบางอย่างไว้เป็นความลับโดยไม่บอกใคร โดยเลือกจะใช้คำว่าหมกแทน


A : อยู่ที่ไหนวะ
B : กูไม่บอก กูหมก !