นิยามที่ดีที่สุด
หมู่

เย็ดหมู่ (ศัพท์เกย์)


เย็นนี้หมู่กัน 10 คนมันๆ