นิยามที่ดีที่สุด
หาพ่อ

ก็คือที่เขาด่าหาพ่อมึงหรอคือหาอะไรอย่างงั้นแหละ


เปิดทีวีหาพ่อ