นิยามที่ดีที่สุด
หำพรำห

จะพิมพ์คำว่า series แต่เสือกลืมเปลี่ยนภาษา 5555


"มึง ทำไรอยู่วะ"
"อ่อกูดู หำพรำห อยู่"

(อันตะกี๊พิมพ์ผิดสัสๆ)

หำพรำห

จะพิมพ์คำว่า series แต่เสือกลืมเปลี่ยนภาษา


"มึง ทำไรอยู่วะ"
"อ่อกูดู หียำพ อยู่"