นิยามที่ดีที่สุด
หีบนอก

อาการแน่นๆที่อกเหมือนมีอะไรมาทับ


เหยแกร หนักอ่ะ มันแน่นอก ต้องยกออก