นิยามที่ดีที่สุด
เห็บ

เอาไว้ด่าคนที่เราไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบเทียบ


อีเห็บ