นิยามที่ดีที่สุด
หมุ

กากหมู หมูทอด หมูกรอบ ง่ายๆ ไอกาก นั่นเอง ฟหกฟหกฟหกฟหกฟหก


หมุหมุหมุหมุหมุหมุ