นิยามที่ดีที่สุด
หมึก

ลูกชื่อโอม


ไอ้หมึก!!!

หมึก

ขายเตี๋ยว


หมึกขายเตี๋ยว